آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش گزارشات ترازنامه در نرم افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم اطلاعاتی که در سیستم حسابداری وارد می‌شوند، داده‌های اولیه‌ای هستند که از اسناد و مدارک مثبت گرفته می‌شوند، این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری پردازش می‌شوند و درنهایت به شکل گزارش‌های حسابداری به‌عنوان خروجی سیستم در اختیار استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار می‌گیرد.

گزارش‌های حسابداری مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل طبقه‌بندی ‌شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به‌طور یکجا ارائه می‌نماید.

جهت مشاهده ترازنامه در نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، باید از منوی اصلی نرم‌افزار وارد قسمت گزارشات شده و گزینه ترازنامه را انتخاب نماییم.

ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که دارایی‌های مجموعه را در پایان یک دوره مالی به‌صورت کلی نشان می‌دهد. درواقع گزارشی است که در آن ارتباط دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه گزارش می‌شود. دارایی شامل همه اموال و پول نقدی است که شرکت در اختیار دارد و انتظار می‌رود در آینده منافعی را ایجاد نمایند.

دارایی‌ها دودسته هستند: جاری و غیر جاری

دارایی‌های جاری به این معناست که در طی یک سال مصرف می‌شوند و از نقد شوندگی بسیاری برخوردار هستند و دارایی‌هایی که انتظار می‌رود جریانات نقدی آن بیشتر از یک سال حاصل شود را دارایی ثابت می گویند. در گزارشات ترازنامه ابتدا دارایی‌ها سپس بدهی‌ها و درنهایت حقوق صاحبان سهام درج‌شده است. در بخش دارایی‌ها ابتدا دارایی‌های جاری، سپس دارایی‌های بلندمدت و در بخش بدهی‌ها نیز ابتدا بدهی‌های جاری و سپس بدهی‌های بلندمدت ذکر می‌گردد.

در این برگه، امکان ذخیره، چاپ و اشتراک‌گذاری گزارشات ترازنامه وجود دارد. در صورت کلیک نشانگر چاپ سه گزینه ذخیره، پرینت و اشتراک‌گذاری نمایش داده می‌شود که با انتخاب هرکدام عملیات مرتبط با آن انجام می‌شود.