banke soalat

نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش لیست سیاه در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم طبق استانداردهای حسابداری ،نمی‌توانیم افرادی که دارای تراکنش مالی هستند را حذف نماییم، اما در نرم‌افزار حسابداری دودوتا،جهت سهولت کاربران، امکان حذف مجازی و موقت مشتریان و فروشندگان با استفاده از لیست سیاه وجود دارد.

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، جهت حذف موقت حساب برخی از مشتریان و فروشندگان می توانیم از لیست سیاه استفاده نماییم، جهت انجام این کار باید از منوهای داخل صفحه اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت تنظیمات شده و گزینه لیست سیاه را انتخاب نماییم.

در ادامه دو گزینه مشتریان و فروشندگان وجود دارد که در صورت انتخاب هرکدام از گزینه ها، برگه جدیدی باز می‌گردد که شامل دو گزینه افزودن به لیست و حذف از لیست می باشد.

با انتخاب گزینه افزودن به لیست، لیستی از مشتریان و یا فروشندگان نمایش داده می‌شود که با انتخاب مشتری یا فروشنده موردنظر می‌توانیم آن را به‌صورت موقت وارد لیست سیاه نماییم یا می‌توانیم نام فرد موردنظر را تایپ و نشانگر جستجو را کلیک نماییم که در این صورت فرد موردنظر جهت انتخاب نمایش داده شود.

در صورت انتخاب گزینه حذف از لیست، فهرستی از مشتریان و فروشندگانی که قبلاً آن‌ها را به‌صورت موقت حذف نموده ایم نمایش داده می‌شود که با انتخاب مشتری یا فروشنده موردنظر می‌توانیم آن را از لیست سیاه خارج نماییم.

تنظیمات
تنظیمات

[bbp-single-topic id=8344]