banke soalat

پرتال آموزشی حسابداری دودوتا

آموزش دریافت نقدی از بانک در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

 

همانطور که میدانیم دریافت نقدی به معنای دریافت وجه نقد می باشد. جهت ثبت تمام مبالغی که وارد واحد تجاری ما می‌شود از گزینه دریافت نقدی استفاده می نماییم. در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت جلوگیری از پراکندگی کاری، انواع دریافت‌هایی که یک واحد تجاری می‌تواند داشته باشد از جمله دریافت نقدی از مشتریان، فروشندگان، سهامداران و بانک در قسمت نقد و بانک/دریافت نقدی ثبت شده است.

در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا جهت دریافت نقدی از بانک از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه دریافت نقدی را انتخاب می نماییم.

در برگه بازشده گزینه بانک را انتخاب می نماییم سپس بانکی که پول از آن دریافت می شود را انتخاب و صندوقی که دریافتی به آن افزوده می شود را انتخاب نموده و مبلغ موردنظر و تاریخ دریافت را وارد می نماییم.

البته در بخش توضیحات با کلیک بر روی گزینه می‌توانیم شرحی در ارتباط دریافت از بانک نوشته و در نهایت تیک را تائید نماییم. همچنین در این برگه به‌منظور سهولت کاربران، مبلغ مانده بانک نیز نمایش داده شده است.

نقد و بانک
نقد و بانک

[bbp-single-topic id=7264]