آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش تغییر واحد پول نرم‌ افزار حسابداری دودوتا

در نرم افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، پس از تعیین واحد پولی مورد نظر، تمامی معاملات و عملیات مالی بر حسب واحد تعیین شده اندازه گیری و گزارش می شود.

جهت تغییر واحد پول تعریف‌ شده در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، باید از منوهای داخل صفحه اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت تنظیمات شده و گزینه تغییر واحد پول را انتخاب نماییم.

در برگه بازشده، واحد پول جدید را وارد نموده و گزینه ویرایش را انتخاب می نماییم به این ترتیب تغییر واحد موردنظر اعمال می گردد.

پس از انتخاب بانک اطلاعاتی خام، جهت وارد کردن اطلاعات فروشگاهی خود ابتدا واحد پولی نرم افزار را تعیین می نماییم و پس از جهت تغییر واحد تعیین شده می توانیم از گزینه‌ی تغییر واحد پول استفاده نماییم.