آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری دودوتا

یکی از وظایف مهم حسابداران، انجام عملیات پایان دوره (سال) مالی است،در پایان هرسال، واحدهای تجاری کلیه حساب‌های خود را می‌بندند و با بستن سال مالی، دوره مالی به پایان می‌رسد و درواقع اطلاعات حسابداری به سال بعد منتقل می‌شود.

بستن حساب‎ها جز مواردی است که هر حسابدار در طی زمان فعالیت خود با آن سروکار خواهد داشت اما باوجود اینکه بستن سال مالی یک‌بار در هر دوره مالی نیاز است ولی انجام این کار به شکل درست بسیار مهم و حیاتی می‌باشد.

درواقع برای محاسبه و تعیین وضعیت سود یا زیان واحدهای تجاری، مدت فعالیت آن‌ها به دوره‌های کوتاه تقسیم می‌شود که به هر یک از این دوره‌ها، دوره مالی گفته می‌شود، در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت‌ها در گزارشات مالی بیان می‌شود.

به دوره مالی که مدت آن‌یک سال باشد «سال مالی» گفته می‌شود، طبق قواعد و قوانین موجود در پایان هرسال مالی، حسابداران و شرکت‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد می‌باشند. این امکان در نرم‌افزار حسابداری دودوتا اندروید به‌صورت ساده قابل انجام است.

دلیل بستن سال مالی در حسابداری، محاسبه سود و زیان و مقایسه عملکرد سنواتی واحدهای تجاری است و در آن گزارش‌های مربوط به درآمد، سود و زیان و محاسبه مالیات توسط وزارت دارایی، در دوره‌های یک‌ساله محاسبه می‌شود.

جهت بستن سال مالی در نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، باید از منوهای داخل صفحه اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت حسابداری شده و گزینه بستن سال مالی را انتخاب نماییم.

در ادامه پیغام هشداری مبنی بر اینکه بستن حساب‌های خود را تائید می‌کنید نمایش داده می‌شود که با انتخاب گزینه تائید، حساب‌های دائمی (ترازنامه‌ای) و حساب‌های موقت (سود و زيانی) صفر شده و سال مالی مربوط به فعاليت تجاری بسته می‌شود.