آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش حذف دریافت در نرم‌ افزار حسابداری دودوتا

در حسابداری حذف‌کردن سند از طریق ثبت سند ابطال (سند معکوس) امکان‌پذیر است؛ اما با توجه به     اینکه بیشتر کاربران این برنامه به علم حسابداری تسلط چندانی ندارند جهت حذف پیچیدگی و شفاف بودن گزارش‌ها برخلاف اصول حسابداری می‌توانیم از گزینه حذف استفاده نماییم.

در نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، امکان حذف دریافت، فاکتور فروش، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از فروش، فاکتور برگشت از خرید، پرداخت، چک، حساب بانک و کارت‌بانکی وجود دارد.

 (دریافت به معنای دریافت وجه نقد می‌باشد، جهت دریافت تمام مبالغی که وارد واحد تجاری ما می‌گردد از گزینه دریافت استفاده می‌نماییم)

در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا، باید از منوهای داخل صفحه اصلی نرم‌افزار وارد قسمت تنظیمات شده، گزینه حذف و در ادامه دریافت را انتخاب نماییم.

در برگه بازشده ابتدا با انتخاب بازه زمانی موردنظر تمام دریافت‌های تاریخ مشخص‌ شده نمایش داده می‌شود و از لیست نمایش داده‌ شده دریافت موردنظر را انتخاب می‌نماییم و گزینه تائید را می‌زنیم و یا در کادر جستجو نام دریافت موردنظر را تایپ و نشانگر جستجو را کلیک می‌کنیم بدین ترتیب حذف دریافت انجام می‌گردد.

توجه: دقت داشته باشیم که با انتخاب گزینه حذف، کلیه عملیات مرتبط حذف می‌گردد (حذف یک فاکتور در مقادیر مربوطه مانند موجودی کالا، صندوق، تخفیف و … تغییر ایجاد می نماید)

کلیپ آموزشی