banke soalat

نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش گزارشات اسناد در نرم افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم اطلاعاتی که در سیستم حسابداری وارد می‌شوند، داده‌های اولیه‌ای هستند که از اسناد و مدارک موجود گرفته می‌شوند، این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری پردازش می‌شوند و در نهایت به شکل گزارش‌های حسابداری، به‌عنوان خروجی سیستم در اختیار استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار می‌گیرد.

گزارش‌های حسابداری مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل طبقه‌بندی‌شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به‌طور یکجا ارائه می‌نمایند.

یکی از گزارش‌های موردنیاز اداره دارایی گزارشات اسناد است که جز اسناد طبقه‌بندی‌شده واحد مربوطه است .گزارشات اسناد تمام معاملات نقدی و غیر نقدی را به‌صورت مجزا و همراه با جزئیات نمایش می‌دهد .

جهت مشاهده گزارشات اسناد، در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا، باید از منوی اصلی نرم‌افزار وارد قسمت گزارشات شده و گزینه‌ی اسناد را انتخاب نماییم .

گزارشات اسناد در هفت ستون تفصیلی ،معین کل،شرح،مبلغ جزء،بدهکار و بستانکار ارائه می‌شود .از ملزومات سند حسابداری شماره سند و تاریخ ثبت رویداد مالی می باشد که در این قسمت درج شده است .ارتیکل سند حسابداری، دارای کد حساب ،شرح و مبلغ می‌باشد .کد حساب شامل:کد معین ،تفصیلی و کل است و در قسمت شرح ثبت بدهکاری و بستانکاری سند را به همراه نام حساب را نمایش می‌دهد، همچنین در ستون بدهکار و بستانکار مبلغ بدهکاری و بستانکاری ثبت‌شده است . جمع مبالغ ستون بدهکار و ستون بستانکار به‌صورت مجزا در زیر سند حسابداری درج می‌شوند که این دو ستون باید برابر باشد.

بازه ی زمانی گزارشات را می توان در این قسمت تعیین نمود و همچنین در کادر جست و جوی سند ،می توان شماره ی سند مورد نظر را جست وجو کرد .در کادر نمایش رکورد اخر ،می توانیم تعداد اسناد در گزارشات را مشاهده نماییم.

در این برگه، امکان ذخیره، پرینت و اشتراک‌گذاری گزارشات اسناد وجود دارد  .با کلیک روی نشانگر چاپ سه گزینه ذخیره، چاپ و اشتراک‌گذاری نمایش داده می‌شود و با انتخاب هرکدام عملیات مرتبط با آن انجام می‌شود.

گزارشات
گزارشات
گزارشات

[bbp-single-topic id=7731]