آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش گزارشات تراز چهار ستونی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم اطلاعاتی که در سیستم حسابداری وارد می‌شوند، داده‌های اولیه‌ای هستند که از اسناد و مدارک مثبت گرفته می‌شوند، این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری پردازش می‌شوند و در نهایت به شکل گزارش‌های حسابداری به‌عنوان خروجی سیستم در اختیار استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار می‌گیرد.

گزارش‌های حسابداری، مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل طبقه‌بندی ‌شده، همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می‌نمایند.

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های نرم‌افزار حسابداری تراز آزمایشی است، تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر ما را نشان می‌دهد، باتوجه به اینکه به‌عنوان مبنایی برای تهیه صورت‌های مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد، این امکان را فراهم می‌نماید که مدیران و حسابداران دیدی کلی از گردش حساب‌ها در طی یک دوره مالی داشته باشند.

تراز چهارستونی، همان‌طور که از نامش مشخص است در چهارستون تهیه می‌شود که دو ستون آن مانده‌حساب و دو ستون دیگر آن گردش حساب را نمایش می‌دهد.

برای مشاهده تراز چهارستونی در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا، باید از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت گزارشات شده و گزینه تراز چهارستونی را انتخاب نماییم.

در برگه بازشده در قالب جدولی، می‌توان تمام حساب‌های در گردش را در چهارستون مشاهده کرد، بخش گردش حساب شامل تمامی تراکنش‌های حساب‌های دائمی و موقت است و مانده بدهکار و مانده بستانکار را به‌صورت مجموع نشان می‌دهد؛ اما بخش مانده، گزارشی جامع از دفترکل است که مانده‌ حساب‌ها را بر اساس بدهکار و بستانکار نشان می‌دهد.

در این برگه، امکان ذخیره، پرینت و اشتراک‌گذاری تراز چهارستونی وجود دارد. با کلیک روی نشانگر چاپ سه گزینه ذخیره، چاپ و اشتراک‌گذاری نمایش داده می‌شود و با انتخاب هرکدام عملیات مرتبط با آن انجام می‌شود.

  • در صورت ثبت صحیح اسناد و دفتر کل در تراز چهارستونی، جمع دو ستون گردش و دو ستون مانده باهم برابر می‌شود.