آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش پس دادن چک نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم چک نوعی سند تجاری تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که جهت خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌گردد، درواقع سندی است که شخصی در قبال بدهی خود ارائه می‎دهد و تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت نماید.

با توجه به اینکه امروزه چک یکی از مهم‌ترین اسناد مبادلات تجاری است که به شکل گسترده‌ای از آن استفاده می‌‎گردد، بنابراین جهت مدیریت تمامی چک‌های دریافتی و پرداختی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا از جمله دریافت چک، صدور چک، نقد کردن چک، خرج کردن چک، پس دادن چک، برگشت چک از قسمت نقد و بانک نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌گردد.

جهت پس‌دادن چک‌ در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه پس‌دادن چک را انتخاب می‌کنیم، سپس در برگه بازشده از لیست چک‌های دریافتی، چک موردنظر را انتخاب می‌نماییم.

در برگه موجود نام صاحب چک، شماره چک، مبلغ چک، تاریخ سررسید چک، نام بانک صادرکننده چک و مانده‌حساب به‌صورت اتوماتیک در نرم‌افزار ثبت شده است، سپس شرح پس‌دادن چک را وارد می‌نماییم.

در نهایت پس از تکمیل تمام بخش‌های موجود تیک را تأیید و به‌این‌ترتیب چک موردنظر پس داده می‌شود. در صورت پس‌دادن چک در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، مبلغ چک به‌عنوان بدهکاری در حساب صاحب چک ثبت می‌شود و چک موجود از گاوصندوق چک‌ها حذف می‌گردد.

در نهایت پس از تکمیل تمام بخش‌های موجود تیک را تأیید و به‌این‌ترتیب چک موردنظر پس داده می‌شود. در صورت پس‌دادن چک در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، مبلغ چک به‌عنوان بدهکاری در حساب صاحب چک ثبت می‌شود و چک موجود از گاوصندوق چک‌ها حذف می‌گردد.