آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش گزارشات صورت سود و زیان نرم در افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم اطلاعاتی که در سیستم حسابداری وارد می‌شوند، داده‌های اولیه‌ای هستند که از اسناد و مدارک مثبت گرفته می‌شوند، این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری پردازش می‌شوند و درنهایت به شکل گزارش‌های حسابداری به‌عنوان خروجی سیستم در اختیار استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار می‌گیرد.

گزارش‌های حسابداری مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل طبقه‌بندی‌ شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به‌طور یکجا ارائه می‌نماید.

یکی از صورت‌های مالی است که چگونگی و نتیجه فعالیت‌های مالی یک موسسه را در طی دوره مالی نشان می‌دهد. درواقع صورت‌حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌نماید، صورت‌حساب سود و زیان گفته می‌شود و خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره زمانی معین نمایش می‌دهد. صورت سود و زیان، اطلاعاتی درباره توانایی یا عدم توانایی شرکت برای تولید سود با افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها یا هر دو را فراهم می‌نماید.

جهت مشاهده گزارشات صورت و زیان در نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، از منوی اصلی نرم‌افزار وارد قسمت گزارشات شده و گزینه‌ی صورت و زیان را انتخاب می‌نماییم.

در این قسمت ابتدا درآمدهای عملیاتی و در ادامه هزینه‌های عملیاتی ذکر می‌گردد که از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می‌رسیم.

در مرحله بعد، درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی آورده می‌شود و از تفاضل این مرحله و مرحله قبل، به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم که با کسر مالیات به سود و زیان  خالص (ویژه) خواهیم رسید. در پایان جدول صورت و زیان، درآمد و سود یا زیان خالص نمایش داده می‌شود.

در این برگه، امکان ذخیره، چاپ و اشتراک‌گذاری گزارشات صورت سود و زیان وجود دارد. در صورت کلیک نشانگر چاپ سه گزینه ذخیره، پرینت و اشتراک‌گذاری نمایش داده می‌شود که با انتخاب هرکدام عملیات مرتبط با آن انجام می‌شود.