banke soalat

نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش گزارشات پرداخت در نرم  افزار حسابداری دودوتا 

همان‌طور که می‌دانیم اطلاعاتی که در سیستم حسابداری وارد می‌شوند، داده‌های اولیه‌ای هستند که از اسناد و مدارک مثبت گرفته می‌شوند، این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری پردازش می‌شوند و درنهایت به شکل گزارش‌های حسابداری به‌عنوان خروجی سیستم در اختیار استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار می‌گیرد.

گزارش‌های حسابداری مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل طبقه‌بندی‌شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به‌طور یکجا ارائه می‌نماید.

 جهت مشاهده گزارشات پرداخت در نرم‌افزار حسابداری دودوتا ،باید از منوی اصلی نرم‌افزار وارد قسمت گزارشات شده و گزینه پرداخت را انتخاب ‌نماییم.در این قسمت گزارشی کامل و جامع مربوط به تمامی پرداخت های انجام‌شده را می‌توان مشاهده کرد ،به‌گونه‌ای که تاریخ پرداخت ، کد حساب ، شرح سند ،مبلغ پرداخت شده ونام کاربر را به‌صورت مجزا برای هر معامله و تراکنش پرداخت نشان می‌دهد.در صورت تعریف کاربران در نرم افزار حسابداری دودوتا و ثبت پرداختی توسط آن ها، در ستون کاربر نام شخص مورد نظر را مشاهده خواهیم کرد .

در صورت انتخاب کل صندوق‌ها ،مجموع پرداختی های کل صندوق و پرداختی های روز فعلی را نمایش می دهد و در صورت انتخاب هرکدام از صندوق‌های تعریف شده، پرداختی های صندوق مورد نظر را نشان می‌دهد.

در این قسمت می‌توانیم پرداختی موردنظر را در کادر جست‌وجو بر اساس شماره ردیف و نام حساب جست‌وجو نماییم.در صورت تعیین بازه‌ی زمانی امکان گزارش‌گیری ازپرداخت های موردنظر وجود دارد. 

در این برگه، امکان ذخیره،چاپ و اشتراک‌گذاری گزارشات پرداخت وجود دارد . در صورت کلیک نشانگر چاپ سه گزینه ذخیره،پرینت و اشتراک‌گذاری نمایش داده می‌شود که با انتخاب  هرکدام عملیات مرتبط با آن انجام می‌شود.

گزارشات
گزارشات

[bbp-single-topic id=7700]