آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش ثبت اموال نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همانطور که مطلع هستیم در هر واحد تجاری باید اطلاعات اول دوره شامل کالا، مشتریان، فروشندگان، سهامداران، هزینه‌ها، اموال، صندوق و حساب بانکی به‌صورت کامل وارد شود که خوشبختانه در نرم‌افزار حسابداری دودوتا این امکان مهیا شده که در طول دوره و یا در هر زمانی که مایل باشیم بتوانیم اطلاعات اول دوره را اضافه، حذف و یا ویرایش نماییم.

اموال :

بخش مهمی از سرمايه يك واحد اقتصادی را تشكيل می‌دهد که نظارت دقيق بر موجوديت، وضعيت و محاسبه هزينه استهلاك اموال يك ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در راستای دسترسی آسان به ليست اموال در هر لحظه و اطلاع از وضعيت اموال و محاسبه استهلاک آن‌ها نياز به ثبت اموال در نرم‌افزار حسابداری می‌باشد.

در نرم‌افزار حسابداری دودو تا جهت ثبت اموال از منوی صفحه اصلی نرم‌افزار حسابداری دودو تا وارد قسمت اول دوره شده و سپس گزینه اموال را انتخاب می‌نماییم.

 

در برگه بازشده جهت ثبت اموال اطلاعات شماره اموال، نام اموال، مبلغ اموال، تعداد و استهلاک سالیانه اموال را تکمیل و در نهایت گزینه تأیید را انتخاب می‌نماییم.

 با استفاده از ثبت اموال در نرم‌افزار حسابداری دودو تا اطلاعات اموال شامل نام اموال، شماره اموال، تعداد اموال، مبلغ اموال، استهلاک سالیانه نگهداری و پرونده کاملی از اموال موجود تهیه می‌شود، بنابراین اطلاعات جامعی از لیست اموال در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.

کلیپ آموزشی