آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش تنظیمات در نرم افزار حسابداری دودوتا

تنظیمات نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، جهت اعمال تغییرات کاربردی و استفاده کاربران از نرم‌افزار طراحی‌شده است. با ورود به بخش تنظیمات می‌توانیم تغییراتی در جهت بهینه‌سازی سرعت نرم‌افزار، نمایش فونت گزارشات، تنظیمات عمومی ثبت فاکتور، شخصی‌سازی فاکتورهای فروش و صورت‌حساب، سفارش سازی ثبت فاکتور سریع، تنظیمات لوگو، امضاء و… اعمال نماییم.

جهت ورود به بخش تنظیمات نرم‌افزار حسابداری دودوتا باید از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت تنظیمات شده و گزینه تنظیمات را انتخاب نماییم.

 

تنظیمات
تنظیمات

نمایش گزارشات :

 در نرم افزار حسابداری دودوتا سایز نمایش گزارشات را می توانیم به دلخواه تنظیم نماییم. همچنین در صورت فعال نمودن گزینه بزرگنمایی گزارشات، می توانیم گزارشات مورد نظر را زوم نماییم.

تنظیمات

تنظیمات عمومی (بهینه‌سازی سرعت) :

جهت بهینه‌سازی سرعت استفاده از نرم‌افزار حسابداری دودوتا، می‌توانیم تغییراتی در تنظیمات نرم‌افزار اعمال نماییم.
نمایش مانده‌حساب اشخاص : درصورتی که تیک نمایش مانده‌حساب را غیرفعال نماییم، مانده‌حساب اشخاص در گزارشات صورتحساب (مشتریان، فروشندگان، سهامداران) نمایش داده نمی شود و موجب بهینه‌سازی سرعت نرم‌افزار خواهد شد. در صورت نیاز می‌توانیم تیک مانده‌حساب را جهت نمایش مانده حساب اشخاص فعال نماییم.
نمایش تعداد اسناد در گزارشات : نرم افزار حسابداری دودوتا نمایش تعداد اسناد در گزارشات را به طور پیش فرض تعداد 100تنظیم نموده است. جهت بهینه سازی سرعت نرم افزار می توانیم نمایش تعداد اسناد را کاهش دهیم.
تاریخ شروع نمایش گزارشات : شروع نمایش گزارشات و بازه ی زمانی مورد نظر را می‌توان به‌دلخواه تنظیم نماییم.
در صورت کم نمودن بازه‌ی زمانی، تعداد رکوردهای گزارش کمتر می شود که همین امر موجب بهینه‌سازی سرعت نرم‌افزار خواهد شد.

تنظیمات

تنظیمات عمومی ثبت فاکتور :

 آخرین مانده‌حساب : در صورت فعال نمودن این گزینه، مانده‌حساب کل فاکتورها را آخرین مانده‌حساب نمایش می‌دهد. به‌طور مثال اگر مانده آخرین فاکتور آقای رحیمی 5000 ریال باشد، مانده‌حساب کل فاکتورها را 5000 ریال نمایش می‌دهد.

مانده واقعی زمان ثبت : در صورت فعال نمودن این گزینه، مانده‌حساب فاکتورها را به‌صورت مانده واقعی در زمان ثبت فاکتور نمایش می‌دهد. به‌طور مثال در صورتی که مانده‌حساب آقای احمدی 1000ریال باشد، مانده‌حساب به انضمام فاکتور را 1000ریال نمایش می‌دهد و اگر مانده حساب بعدی آقای احمدی 500ریال باشد، گزارش مانده‌حساب به انضمام فاکتور را 1500 ریال نشان می دهد، یعنی 1000 ریال به‌علاوه 500ریال.

نمایش فاکتور پس از ثبت : در صورت غیرفعال نمودن این گزینه، فاکتور فروش را پس از ثبت نهایی نمایش نمی‌دهد، همچنین با فعال نمودن گزینه نمایش فاکتور پس از ثبت، می توانیم فاکتور را جهت مشاهده جزئیات مشاهده نماییم.

نمایش کالا با موجودی منفی : در صورت فعال نمودن گزینه نمایش کالا با موجودی منفی، کالاهایی که دارای موجودی منفی هستند در لیست کالاها جهت انتخاب، نمایش می دهد و در صورت غیرفعال نمودن این گزینه، کالاهایی که دارای موجودی منفی هستند را نمایش نمی‌دهد.

نمایش اخطار کالاهای منفی و نقطه سفارش : در صورت فعال نمودن این گزینه، برای کالاهای با موجودی منفی، پیغام اخطاری را مبنی بر منفی بودن موجودی کالا را نمایش می‌دهد و می توانیم کالا را ثبت نماییم یا گزینه انصراف را انتخاب نماییم.

نمایش گزینه حذف اقلام کالا در خروج از فاکتور : در هنگام ثبت فاکتور و اضافه نمودن کالا به لیست کالاهای موجود در فاکتور، در صورتی که قصد خروج از صفحه ثبت فاکتور داشته باشیم، پیغام تایید یا عدم حذف فاکتور نمایش می دهد، در صورت انتخاب گزینه تایید، اطلاعات ثبت شده در فاکتور حذف خواهدشد و همچنین با غیرفعال نمودن این گزینه، درهنگام خروج از فاکتور پیغام تائید یا عدم حذف فاکتور را نمایش نمی‌دهد.

 حالت پیش‌فرض مبلغ در تسویه فاکتور : در مرحله نهایی ثبت فاکتور، به طور پیش‌فرض فاکتور به صورت نقدی تسویه خواهدشد. در صورتی که از این گزینه استفاده نماییم، پیش فرض تسویه فاکتور را می توانیم نقدی، کارتخوان و نسیه تنظیم نماییم. به طور مثال اگر گزینه نسیه را انتخاب نماییم در مرحله نهایی ثبت فاکتور، پیش فرض مبلغ تسویه فاکتور در قسمت نسیه نمایش داده می شود.

 پیش‌فرض تغییر مبلغ نقدی در تسویه فاکتور : در هنگام ثبت نهایی فاکتور، اگر پیش فرض مبلغ تسویه فاکتور نقدی باشد، می توانیم پیش‌فرض تغییر مبلغ نقدی را درقسمت تخفیف، کارتخوان و نسیه تعیین نماییم.

تنظیمات
تنظیمات

سفارش ‌سازی ثبت فاکتور سریع :

کیبورد ثبت سریع مخصوص بارکد خوان : در برخی از بارکد خوان‌ها در صورت فعال نمودن این گزینه، می توانیم کالا های مورد نظر را به همراه مشخصات آن، سریعا به فاکتور اضافه نماییم.

افزودن تعداد کالا در بارکدهای تکراری : در هنگام ثبت فاکتور و افزودن کالا به لیست کالاهای موجود در فاکتور، در صورتی که این گزینه را فعال نماییم و کالای تکراری به لیست کالاها در فاکتور اضافه نماییم، تعداد آن به اقلام قبلی کالا افزوده خواهد شد. با غیرفعال نمودن این گزینه و افزودن کالای تکراری به کالاهای موجود در فاکتور، هشدار تکرار کالا و خدمات را مبنی بر موجود بودن کالا در فاکتور را نمایش می‌دهد و سه گزینه، افزودن مجدد کالا و خدمات (به تعداد قبلی کالا اضافه نمی‌کند) افزودن تعداد (افزودن تعداد کالا به کالاهای قبلی) و انصراف را نشان می‌دهد و می توانیم گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب نماییم.

عدم بازگشت به نمایش اقلام در صفحه افزودن کالا : در هنگام ثبت فاکتور و افزودن کالا وخدمات به فاکتور، صفحه ای از کل اقلام کالا های ثبت شده در فاکتور را نمایش می دهد، در صورت فعال نمودن این گزینه و افزودن کالا وخدمات، صفحه لیست اقلام کالا نمایش داده نمی‌شود.

نمایش تسویه نقدی سریع در صفحه افزودن کالا : در صورت فعال نمودن این گزینه، پس از افزودن کالا وخدمات به فاکتور، می توانیم سریعا فاکتور را به صورت نقدی تسویه نماییم.

 نمایش تسویه بانکی سریع در صفحه افزودن کالا : در صورت فعال نمودن این گزینه، پس از افزودن کالا و خدمات به فاکتور، می توانیم از طریق کارتخوان به‌صورت سریع تسویه نماییم.

ارسال به چاپگر در ثبت سریع : در صورتی که این گزینه را فعال نماییم، پس از ثبت نهایی، فاکتور سریعا جهت پرینت به چاپگر ارسال خواهد شد.

تنظیمات

تنظیمات لوگو/امضا :

تصویر لوگو : در صورت افزودن تصویر لوگوی فروشگاه خود، در فاکتور فروش و صورتحساب اشخاص می توانیم لوگوی تعیین شده را مشاهده نماییم.

تصویر مهر یا امضا : در صورت افزودن تصویر مهر یا امضای فروشگاه، می توانیم در فاکتور فروش و صورتحساب آن را مشاهده نماییم.

تنظیمات

شخصی‌سازی فاکتور فروش :

فاکتورهای فروش را می‌توان به‌دلخواه از طریق فعال یا غیرفعال نمودن گزینه‌ها، شخصی‌سازی نمود به‌طور مثال با فعال نمودن گزینه نشانی و شماره تلفن، اطلاعات ثبت‌شده در فاکتور فروش نمایش داده می‌شود.

تنظیمات
تنظیمات
تنظیمات

شخصی سازی صورت حساب :

صورت حساب اشخاص را می توانیم با فعال و غیر فعال نمودن گزینه های موجود شخصی سازی نماییم.

تنظیمات