ویدیوهای آموزشی

جهت استفاده کاربردی و صحیح از نرم افزار حسابداری و آگاهی از گزارش سود، زیان و موجودی انبار طی دوره واحد فروشگاهی، اطلاعات ثبتی باید با دقت ثبت گردد.
همچنین جهت ارسال و تایید اطلاعات از سوی اداره امور دارایی و مالیاتی کشور باید اطلاعات و گزارشات تولیدی، صحت لازم و نیز از استانداردهای اصول حسابداری برخوردار باشد. بر همین مبنا نرم افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، در جهت راحتی سهولت و استفاده آسان در امور ثبت اطلاعات فروشگاهی مشتریان اقدام به تولید و ارائه فیلم آموزشی کار با نرم افزار حسابداری فروشگاهی نموده است.
که می توانید با دانلود و مشاهده فیلم‌های آموزشی مربوط به هر قسمت، تمامی اطلاعات فروشگاهی خود را بدون کمترین خطا و اشتباه در نرم افزار حسابداری فروشگاهی دودوتا ثبت نمایید.

صورت مغایرت بانکی

educational video
ویدیوهای آموزشی

حذف اطلاعات

educational video
ویدیوهای آموزشی

ثبت اطلاعات اول دوره

educational video
ویدیوهای آموزشی

ویرایش اطلاعات

educational video
ویدیوهای آموزشی

اسناد دریافتنی و پرداختنی

educational video
ویدیوهای آموزشی

پرداخت و دریافت نقدی

educational video
ویدیوهای آموزشی

انبارگردانی

educational video
ویدیوهای آموزشی

انتقال قفل

educational video
ویدیوهای آموزشی

پرداخت هزینه

educational video
ویدیوهای آموزشی

سود فاکتور

educational video
ویدیوهای آموزشی

قفل اضطراری

educational video
ویدیوهای آموزشی

خرید نرم افزار

educational video
ویدیوهای آموزشی

فاکتور خرید

educational video
ویدیوهای آموزشی

فاکتور فروش

educational video
ویدیوهای آموزشی

پشتیبان گیری و بازیابی

educational video
ویدیوهای آموزشی

فاکتور خرید

educational video
ویدیوهای آموزشی

تیزر تلوزیونی صدا و سیما دودوتا

educational video
ویدیوهای آموزشی

بخش صندوق و بانک

educational video
ویدیوهای آموزشی