ویدیوهای آموزشی

جهت استفاده کاربردی و صحیح از نرم افزار حسابداری و آگاهی از گزارش سود، زیان و موجودی انبار طی دوره واحد فروشگاهی، اطلاعات ثبتی باید با دقت ثبت گردد.
همچنین جهت ارسال و تایید اطلاعات از سوی اداره امور دارایی و مالیاتی کشور باید اطلاعات و گزارشات تولیدی، صحت لازم و نیز از استاندارد های اصول حسابداری برخوردار باشد. بر همین مبنا نرم افزار حسابداری دودوتا، در جهت سهولت و استفاده آسان در امور ثبت اطلاعات فروشگاهی مشتریان اقدام به تولید و ارائه فیلم آموزشی کار با نرم افزار حسابداری فروشگاهی نموده است، که می توانید با دانلود و مشاهده فیلم های آموزشی مربوط به هر قسمت، تمامی اطلاعات فروشگاهی خود را بدون کمترین خطا و اشتباه در نرم افزار حسابداری فروشگاهی دودوتا ثبت نمایید.

صورت مغایرت بانکی

educational video

حذف اطلاعات

educational video

ثبت اطلاعات اول دوره

educational video

ویرایش اطلاعات

educational video

اسناد دریافتنی و پرداختنی

educational video

پرداخت و دریافت نقدی

educational video

انبارگردانی

educational video

انتقال قفل

educational video

پرداخت هزینه

educational video

سود فاکتور

educational video

قفل اضطراری

educational video

خرید نرم افزار

educational video

فاکتور خرید

educational video

فاکتور فروش

educational video

پشتیبان گیری و بازیابی

educational video

فاکتور خرید

educational video

تیزر تلوزیونی صدا و سیما دودوتا

educational video

بخش صندوق و بانک

educational video