آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش ثبت معرفی حساب بانکی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

اگر حساب دارای دسته‌چک هست  تیک دسته‌چک را فعال نموده تا این حساب به لیست حساب‌هایی که می‌توانیم از آن چک صادر کنیم اضافه شود و همچنین اگر حساب موردنظر ما به کارت‌خوان متصل باشد تیک کارت‌خوان را فعال می‌نماییم تا در زمان صدور فاکتور اگر مشتری با کارت‌بانکی مبلغ فاکتور را پرداخت نمود آن مبلغ به‌حساب بانکی ما اضافه گردد.

اگر در اول دوره یک کاربر را تعریف کرده باشیم می‌توانیم در قسمت معرفی بانک حسابی به نام کاربر ایجاد نماییم و در نتیجه زمانی که کاربر با رمز خود وارد می‌شود فقط به صندوق خود دسترسی دارد.

 

معرفی حساب بانکی:

در ادامه شماره‌حساب بانک، شماره کارت‌بانک، نام شعبه و موجودی اولیه حساب خود را وارد می‌نماییم.

اگر حساب دارای دسته‌چک است  تیک دسته‌چک را فعال نموده تا این حساب به لیست حساب‌هایی که می‌توانیم از آن چک صادر کنیم اضافه شود و همچنین اگر حساب موردنظر ما به کارت‌خوان متصل باشد تیک کارت‌خوان را فعال می‌نماییم تا در زمان صدور فاکتور اگر مشتری با کارت‌بانکی مبلغ فاکتور را پرداخت نمود آن مبلغ به‌حساب بانکی ما اضافه گردد.

 

  • اگر در اول دوره یک کاربر را تعریف کرده باشیم می‌توانیم در قسمت معرفی بانک حسابی به نام کاربر ایجاد نماییم و در نتیجه زمانی که کاربر با رمز خود وارد می‌شود فقط به صندوق خود دسترسی دارد.

  • برای دریافت اس‌ام‌اس شماره‌تلفن همراه خود را وارد و در ادامه بعد از ثبت تمام مراحل با کلیک بر روی تیک تأیید، حساب بانکی خود را در نرم‌افزار حسابداری دودوتا ثبت نمایید.

کلیپ آموزشی