banke soalat

پرتال آموزشی حسابداری دودوتا

آموزش افزودن صندوق در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

 

همانطور که می‌دانیم وجه نقدی که در هر واحد تجاری جهت انجام پرداخت‌ها و دریافت‌های روزمره مورداستفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان صندوق ثبت می‌شود.

در ابتدای شروع فعالیت هر واحد تجاری باید صندوق یا صندوق‌هایی در نرم‌افزار حسابداری تعریف شود که تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها در آن قرار بگیرد.

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، جهت افزودن صندوق باید از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت اول دوره شده و گزینه افزودن صندوق را انتخاب نماییم.

در برگه بازشده نام صندوق موردنظر را به طور مثال ویزیتور2، صندوق خانوادگی و… ثبت نموده سپس تیک تائید را انتخاب می نماییم. پس از ثبت صندوق در قسمت گزارشات، می توانیم گزارشی به تفکیک صندوق‌ها، صندوق اصلی و کل صندوق های ثبت شده مشاهده نماییم.

اول دوره
اول دوره

[bbp-single-topic id=7459]