آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش افزودن صندوق در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همان‌طور که می‌دانیم وجه نقدی که در هر واحد تجاری جهت انجام پرداخت‌ها و دریافت‌های روزمره مورداستفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان صندوق ثبت می‌شود.

در ابتدای شروع فعالیت هر واحد تجاری باید صندوق یا صندوق‌هایی در نرم‌افزار حسابداری تعریف شود که تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها در آن قرار بگیرد.

در نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا، جهت افزودن صندوق باید از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت اول دوره شده و گزینه افزودن صندوق را انتخاب نماییم.

آموزش افزودن صندوق
آموزش افزودن صندوق

در برگه بازشده نام صندوق موردنظر را به طور مثال ویزیتور2، صندوق خانوادگی و… ثبت نموده سپس تیک تائید را انتخاب می نماییم. 

آموزش افزودن صندوق

پس از ثبت صندوق در قسمت گزارشات، می توانیم گزارشی به تفکیک صندوق ها، صندوق اصلی و کل صندوق‌های ثبت شده مشاهده نماییم.

آموزش افزودن صندوق
آموزش افزودن صندوق
آموزش افزودن صندوق
کلیپ آموزشی