آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش دریافت نقدی از مشتریان در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همانطور که میدانیم دریافت نقدی به معنای دریافت وجه نقد می باشد. جهت ثبت تمام مبالغی که وارد واحد تجاری ما می‌شود از گزینه دریافت نقدی استفاده می نماییم. در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت جلوگیری از پراکندگی کاری، انواع دریافت‌هایی که یک واحد تجاری می‌تواند داشته باشد از جمله دریافت نقدی از مشتریان، فروشندگان، سهامداران و بانک در قسمت نقد و بانک، دریافت نقدی ثبت شده است.

در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا جهت دریافت نقدی از مشتریان از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه دریافت نقدی را انتخاب ‌می نماییم.

در برگه بازشده گزینه مشتریان را انتخاب و از لیست موجود مشتری موردنظر را انتخاب نموده، سپس در صورتی که شخص موردنظر در لیست موجود نباشد با کلیک گزینه + می‌توانیم مشتری جدیدی به لیست اضافه نماییم.

در برگه جدید ابتدا صندوقی که دریافتی به آن افزوده می شود را انتخاب، سپس مبلغ موردنظر، مقدار تخفیف و تاریخ دریافت را ثبت می نماییم. در ادامه در بخش توضیحات با کلیک بر روی گزینه توضیحات می‌توانیم شرح، سررسید و توضیحات لازم را وارد و در نهایت تیک را تائید نماییم. همچنین در این برگه، جهت سهولت کاربران نام مشتری و مبلغ مانده آن نیز نمایش داده می‌شود.