banke soalat

پرتال آموزشی حسابداری دودوتا

آموزش دریافت نقدی از مشتریان در نرم‌افزارحسابداری دودوتا

همانطور که میدانیم دریافت نقدی به معنای دریافت وجه نقد می باشد. جهت ثبت تمام مبالغی که وارد واحد تجاری ما می‌شود از گزینه دریافت نقدی استفاده می نماییم. در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت جلوگیری از پراکندگی کاری، انواع دریافت‌هایی که یک واحد تجاری می‌تواند داشته باشد از جمله دریافت نقدی از مشتریان، فروشندگان، سهامداران و بانک در قسمت نقد و بانک/دریافت نقدی ثبت شده است.

در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا جهت دریافت نقدی از مشتریان از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه دریافت نقدی را انتخاب ‌می نماییم.

در برگه بازشده گزینه مشتریان را انتخاب و از لیست موجود مشتری موردنظر را انتخاب نموده، سپس در صورتی که شخص موردنظر در لیست موجود نباشد با کلیک گزینه + می‌توانیم مشتری جدیدی به لیست اضافه نماییم.

در برگه جدید ابتدا صندوقی که دریافتی به آن افزوده می شود را  انتخاب، سپس مبلغ موردنظر، مقدار تخفیف و تاریخ دریافت را ثبت می نماییم. در ادامه در بخش توضیحات با کلیک بر روی گزینه می‌توانیم شرح، سررسید و توضیحات لازم را وارد و در نهایت تیک را تائید نماییم. همچنین در این برگه، جهت سهولت کاربران نام مشتری و مبلغ مانده آن نیز نمایش داده می‌شود.

نقد وبانک
نقد و بانک

[bbp-single-topic id=7178]