banke soalat

پرتال آموزشی حسابداری دودوتا

 آموزش دریافت نقدی از فروشندگان در نرم‌افزار حسابداری دودوتا 

 

همانطور که می دانیم دریافت نقدی به معنای دریافت وجه نقد می باشد. جهت ثبت تمام مبالغی که وارد واحد تجاری ما می‌شود از گزینه دریافت نقدی استفاده می نماییم. در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت جلوگیری از پراکندگی کاری، انواع دریافت‌هایی که یک واحد تجاری می‌تواند داشته باشد از جمله دریافت نقدی از مشتریان، فروشندگان، سهامداران و بانک در قسمت نقد و بانک/دریافت نقدی ثبت شده است.

در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا جهت دریافت نقدی از فروشندگان از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه دریافت نقدی را انتخاب ‌می نماییم.

در برگه بازشده گزینه فروشندگان را انتخاب و از لیست موجود فروشنده موردنظر را انتخاب نموده، در صورتی که شخص موردنظر در لیست موجود نباشد با کلیک گزینه + می‌توانیم فروشنده جدید به لیست اضافه نماییم.

در برگه جدید ابتدا صندوقی که دریافتی به آن افزوده می شود را انتخاب، سپس مبلغ موردنظر، مقدار تخفیف و تاریخ دریافت را ثبت می نماییم.

در بخش توضیحات با کلیک بر روی گزینهمی‌توانیم شرح، سررسید و توضیحات لازم را تکمیل و در نهایت تیک را تائید نماییم. همچنین در این برگه، به‌منظور سهولت کاربران نام فروشنده و مبلغ مانده نیز نمایش داده می‌شود.

نقد و بانک
نقد و بانک

[bbp-single-topic id=7214]