آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش اول دوره ثبت اطلاعات مشتریان

همانطور که مطلع هستیم در هر واحد تجاری باید اطلاعات اول دوره شامل کالا، مشتریان، فروشندگان، سهامداران، معرفی حساب، هزینه‌ها، اموال، افزودن صندوق بصورت کامل وارد شود که خوشبختانه در نرم‌افزار حسابداری دودوتا این امکان مهیا شده، که در طول دوره و یا در هر زمانی که مایل هستیم اطلاعات اول دوره را اضافه، حذف و یا ویرایش نماییم.

مشتریان:

به افرادی که با آن‌ها مراودت مالی داشته و کالا می‌فروشیم، مشتریان گفته می شود. البته صحیح است افردای که مشتریان نام دارند کالا خریداری می‌نمایند اما در نرم‌افزار حسابداری دودوتا  عملاً می‌توانند مشتریان ماهیت فروشنده نیز داشته باشند.

  • فروشنگان سهامداران ومشتریان همزمان ماهیت بدهکار و بستانکار را می تواند داشته باشد. 

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت ثبت اطلاعات مشتریان باید از منوی صفحه اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت اول دوره شده و سپس گزینه مشتریان را انتخاب نماییم. در ادامه باید اطلاعات نام مشتری، نام فروشگاه، شماره همراه، تلفن ثابت، آدرس، بدهی اولیه، طلب اولیه، را تکمیل نماییم، البته فقط گزینه نام الزامی است و بقیه گزینه‌ها می‌تواند خالی باشد.

گروه  بندی یا مسیر مشتریان:

یکی دیگر از امکانات کاربردی دودوتا این است که می‌توانیم در قسمت گروه یا مسیر مشتریان تعیین کنیم که مشتری یا ویزیتور ما جزو کدام دسته ویا کدام مسیر است و انهارا گروه بندی کنیم.

تخصیص تیپ قیمت (چند نرخی) به یک مشتری خاص :

در این قسمت می‌توانیم برای هر یک از  مشتریان می‌توانیم مربوطه را تخصیص دهیم. مثال: خرده فرشی، عمده‌فروشی و یا چکی چندماهه

اطلاعات تکمیلی :

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا برای هر مشتری امکان ثبت کد ملی، کد اقتصادی، شهرستان، کد پستی، استان، سقف بدهی، معرف، شماره قرار داد، شماره چک، را وارد می نماییم. البته تکمیل این بخش الزامی نمی باشد.

در نهایت پس از ثبت کلیه اطلاعات موردنیاز گزینه تایید را می‌زنیم و به این ترتیب می‌توانیم مشتری‌های بعدی را در نرم‌افزار ثبت نماییم.

کلیپ آموزشی