آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش اول دوره ثبت اطلاعات مشتریان

همانطور که مطلع هستیم در هر واحد تجاری باید اطلاعات اول دوره شامل کالا، مشتریان، فروشندگان، سهامداران، معرفی حساب، هزینه‌ها، اموال، افزودن صندوق بصورت کامل وارد شود که خوشبختانه در نرم‌افزار حسابداری دودوتا این امکان مهیا شده، که در طول دوره و یا در هر زمانی که مایل هستیم اطلاعات اول دوره را اضافه، حذف و یا ویرایش نماییم.

به افرادی که با آن‌ها مراودت مالی داشته و کالا می‌فروشیم، مشتریان گفته می شود. البته صحیح است افردای که مشتریان نام دارند کالا خریداری می‌نمایند اما در نرم‌افزار حسابداری عملاً می‌توانند ماهیت فروشنده نیز داشته باشند.

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت ثبت اطلاعات مشتریان باید از منوی صفحه اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت اول دوره شده و سپس گزینه مشتریان را انتخاب نماییم.

در برگه بازشده از لیست موجود گروه موردنظر را انتخاب، در صورتی که گروه موردنظر در لیست نباشد با کلیک بر روی گزینه + می‌توانیم گروه جدیدی را به لیست موجود اضافه نماییم.

ثبت و معرفی اطلاعات مشتریان
ثبت و معرفی اطلاعات مشتریان

در ادامه باید اطلاعات نام مشتری، نام فروشگاه، شماره همراه، تلفن ثابت، آدرس، بدهی اولیه، طلب اولیه، را تکمیل نماییم، البته فقط گزینه نام الزامی است و بقیه گزینه‌ها می‌تواند خالی باشد.

ثبت و معرفی اطلاعات مشتریان
ثبت و معرفی اطلاعات مشتریان

جهت ثبت اطلاعات بیشتر از گزینه اطلاعات تکمیلی استفاده نمایید

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا برای هر مشتری امکان ثبت کد ملی، کد اقتصادی، شهرستان، کد پستی، استان، سقف بدهی، معرف، شماره قرار داد، شماره چک، را وارد می نماییم. البته تکمیل این بخش الزامی نمی باشد.

در نهایت پس از ثبت کلیه اطلاعات موردنیاز گزینه تایید را می‌زنیم و به این ترتیب می‌توانیم مشتری‌های بعدی را در نرم‌افزار ثبت نماییم.

در قسمت تنظیمات امکان حذف و ویرایش مشتریان وجود دارد که جهت انجام این کار از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت تنظیمات شده و سپس گزینه‌های ویرایش یا لیست سیاه را انتخاب و در قسمت مشتریان تغییرات لازم را اعمال می نماییم.

ثبت و معرفی اطلاعات مشتریان
کلیپ آموزشی