آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش اول دوره ثبت اطلاعات سهامداران در نرم افزار حسابداری دودوتا

همانطور که می دانیم، در هر واحد تجاری ثبت اطلاعات اول دوره شامل کالا، مشتریان، فروشندگان، سهامداران، هزینه‌ها، اموال، صندوق و حساب حائز اهمیت است. خوشبختانه در نرم‌افزار حسابداری دودوتا این امکان مهیا شده که در طول دوره و یا در هر زمانی که مایل هستیم قابلیت افزودن اطلاعات اول دوره، ویرایش وحذف را داشته باشیم.

سهامداران یا شرکا: افرادی هستند كه مبلغی را به‌عنوان سهم شراكت در واحد تجاری قرار می‌دهند و به همان اندازه از منافع شركت سهم می‌برند. بنابراین باید، نسبت به ثبت و ضبط دقیق اطلاعات سهامداران و میزان آورده اولیه آن‌ها، در نرم‌افزار حسابداری دودوتا اقدام نماییم.

در صورتی که واحد تجاری دارای یک یا چند سهامدار است امکان ثبت اطلاعات آن‌ها در نرم‌افزار حسابداری دودوتا فراهم شده است.

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت ثبت اطلاعات سهامداران باید از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت اول دوره شده و سپس گزینه سهامداران را انتخاب نماییم. در برگه بازشده نام سهامدار، تلفن همراه، تلفن ثابت، آدرس و مبلغ آورده اول دوره سهامدار را وارد نموده و در پایان تیک را تائید می نماییم.

ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران
ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران
ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران

در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، امکان ثبت اطلاعات چندین سهامدار و مبلغ آورده اول دوره آن‌ها وجود دارد، بنابراین جهت ثبت اطلاعات سایر سهامداران نیز، از همین طریق اقدام می نماییم. البته می‌توانیم در پایان سال در گزینه صورتحساب سهامداران، تمامی ریز گزارشات سهامداران را دریافت و به نسبت درصد شراکت سود را بین سهامداران تقسیم نماییم.

نکته: با توجه به اینکه عددی راكه به‌ عنوان مبلغ سهام ثبت نموده ایم در محاسبه سود هر سهامدار مؤثر است، در هنگام ثبت اطلاعات اين قسمت باید دقت ویژه ای داشته باشیم.

ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران
ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران
ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران
ثبت و معرفی اطلاعات سهامداران
کلیپ آموزشی